Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Siri Vedya, Kajsa

Rekisterin nimi

Siri Vedya Joogan asiakastieto- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten, asiakassuhteen hoitoon, tarjonnan kohdentamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen. Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien mahdollinen suoramarkkinointi mm. uutiskirjeen kautta, joka asiakkaalla on oikeus kieltää.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan / asiakasyrityksen yhteyshenkilön perustiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, ja mahdollisesti myös puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka. Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot, asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan asiakkaalta tai asiakasyritykseltä itseltään. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja voidaan luovuttaa lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa viranomaistahoille. Tietoja voidaan luovuttaa EU-/ETA-maiden ulkopuolelle lakia noudattaen. Käytämme Google Analytics ja Mailchimp-palveluja nettisivuilla. Google Analytics asettaa evästeitä, joiden avulla voimme tarkkailla sivuston liikennettä ja parantaa käyttäjäkokemusta. Mailchimp mahdollistaa uutiskirjeen tilaamisen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä.

Sinulla on seuraavat oikeudet:
  • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot ja oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
  • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
Yhteystiedot:

Jos sinulla on kysymyksiä, otathan yhteyttä: info@sirivedya.fi

©Siri Vedya • Tietosuojaseloste • Kauppa
Valokuvat Studio Metsä & Prokuvat
Verkkosivusto Lovesta 

©Siri Vedya
 Tietosuojaseloste • Kauppa
Valokuvat Studio Metsä & Prokuvat
Verkkosivusto Lovesta